Vad vi kan göra för ett bättre samhälle

För att Sverige ska kunna bli ett bättre samhälle med färre orättvisor och bättre gemenskap krävs det att vi medmänniskor är delaktiga och försöker göra oss både sedda och hörda. Vi måste tillsammans engagera oss för att kunna nå den förbättring som vi strävar efter. Det kan vara genom både stora och små gester, som att hjälpa grannen med hunden eller bara hälsa på de nyinflyttade i huset bredvid. Allt för att skapa en bra och trevlig gemenskap.

Ett ämne som vem som helst har ett stort inflytande över är miljöfrågan som också blivit en av de viktigaste politiska frågorna i vårt land. Det är även där vi har störst effektivitet att kunna vara delaktiga och göra någon slags skillnad, oavsett var i vårt avlånga land vi befinner oss. Det kan vara allt från att börja åka mer kollektivt, cykla eller gå istället för att transporteras i bilen när man inte måste. Men även att grovsortera olika material och produkter för att inte fler sjöar ska sluta som Östersjön. Till och med den minsta insatsen som att äta mer grönt en gång i veckan, kan förbättra miljön. Varje handling spelar roll.

Förutom att försöka skapa en samhörighet och en bättre miljö kan vi även påverka dagliga orättvisor genom att ingripa när vi ser dem. Utsätts någon människa för något illa, titta inte bort utan stå upp för dem istället. Det kallas för civilkurage och något fler människor borde lära sig mer om. Det är viktigt att vi står på oss och försöker hjälpa till när någon blir utsatt. Vågar man inte lägga sig i på grund av vissa anledningar i somliga situationer är det minsta man kan göra att ringa polisen och på så sätt försöka förhindra orättvisan som inträffat. Det är några små steg vi kan ta som vanliga medmänniskor, i processen till att nå ett bättre samhälle.