Vad kan Sverige göra för att bli ett bättre land

Trots att Sverige är ett land med demokrati och yttrandefrihet så råder det inga tvivel om att det finns många aspekter som ständigt behövs förbättras för samhällsutvecklingen. Man får aldrig nöja sig med att det bara fungerar utan det måste fungera bra också.

Denna utveckling ligger inte enbart hos de gubbar och gummor som sitter i riksdagen utan också hos oss som individer och medmänniskor i samhället. Ser vi att någon har problem så bör vi agera och försöka hjälpas åt så gott det går. En enskild person kan inte lyckas med allt ensam, men det finns många saker som vi faktiskt kan påverka.

Men ett tips till de som sitter i ledningen är att börja ta hänsyn till vad det svenska folket vill ska förändras. Hur kan man lägga upp nya lagar och regler som skapar mer rättvisa men också hur bör man se över de brister som finns inom både sjukvården och i skolbänken?

Hur kan man minska den psykiska ohälsan som har blivit ett stort dilemma i skolan? Vad har eleverna att säga? Börja lyssna och ta in vad människor tycker, tänker och känner. Ett land med en befolkning som lider av stor ohälsa kan inte ha ett sunt och fullt fungerande samhällssystem. Se klyftorna som finns i samhället. Spendera tid och energi på att bearbeta dem och sträva efter en förändring, på riktigt. Det är det svenska folket som för utvecklingen framåt, men det fungerar inte om regeringen är ovillig till att agera och hjälpa till.

Istället för att problemen ständigt ska skyllas ifrån och läggas på någon annan, bör man börja se dem för vad de är. Det är på tiden att politiker strävar efter att hitta riktiga lösningar som inte endast gynnar den egna plånboken. Det är dags för en förändring, och den bör komma nu.