Historien bakom bloggens uppkomst

Det finns ingen komplex historia bakom varför bloggen existerar. Den skapades i syfte att nå ut till likasinnade människor med samma stora intresse och engagemang för ett av världens viktigaste ämne – med andra ord, politiken.

Här kommer ni få lära er mer om mig, bloggens grundare och huvudman. Vad jag värdesätter högt i livet men också om det svenska samhällets stora frågor och vilka orättvisor vi ständigt utsätts för. Oavsett om problemen är stora eller små, så är de lika mycket värda att ifrågasättas och belysas som de faktiska problem de är. Sverige är och har varit ett demokratiskt parlamentariskt styrt land sedan 1920- talet och det finns en anledning till att vi fortfarande är det än idag.

Det är meningen att människan ska ha rätt till att få sin röst hörd och få ha så pass stort inflytande över samhällsutvecklingen att man får vara delaktig genom sin rösträtt. Men trots detta finns det många stora samhällsfrågor som aldrig lyfts fram eller kommer till tals. Det är de frågorna som jag har valt att utmärka något extra här på bloggen.

Mestadels kan ni förvänta er att bloggen kommer bestå av långa texter om sådant som gör mig en aning mer frustrerad och upprörd än alla andra saker här i livet. Det är bland annat därför bloggen ens existerar idag, då jag en dag insåg att det inte finns något annat som gör mig så förbannad som alla dessa orättvisor i det svenska samhället. “Det är något jag ska börja skriva om” tänkte jag, och nu så är vi här.