Det svenska samhället idag

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder. Här har alla rätt till att få vara den man är oavsett varifrån man kommer. Vi har en tydlig yttrandefrihet och religionsfrihet som tillåter oss att få tycka, tänka och tro på exakt vad vi vill, samtidigt som vi har en öppen HBTQ- kultur och värnar starkt om djurens rättigheter. Alla svenska medborgare har dessutom rätt till sjukvård och skola. Men ändå så brister det på många plan i det svenska samhället.

Trots vår medmänsklighet och empati så lider vi av stora samhällsklyftor och en segregation som separerar oss allt mer och mer från varandra. Detta är inte något som skett över natten, på en vecka eller ett år. Detta är och har varit ett stort problem som pågått i flera decennier. Man har försökt att få olika människor med olika förutsättningar att närma sig varandra och bilda ett hållbart samhälle, men gång på gång har det nästan skapat större klyftor. Insatserna som använts har aldrig varit tillräckliga och många gånger har försöken misslyckat enbart på grund av att det endast varit enskilda individer som försökt förminska klyftorna, istället för en genuin politisk satsning.

Dessutom råder det om en stor hemlöshet i Sverige. År 2017 kunde man genom socialstyrelsens kartläggning se att nästan 33 250 personer inte har något hem. Då har man uteslutit de hemlösa människorna som inte står med i den ordinarie bostadsmarknaden. Det betyder alltså att det finns så många fler barn, unga och vuxna som idag inte har något tak över huvudet. Att så många människor, bara för ett år sedan, inte har ett hem att kalla sitt i ett land som Sverige är ofattbart.

Ändå har vi så mycket att vara stolta över i vårt land. Men denna orättvisa många människor behöver bekämpa, oftast ensamma, är fruktansvärd och inhuman. Det finns dock saker som vi vanliga medmänniskor kan göra, så länge fler börjar engagera sig politiskt och kämpar för en förändring.