Den svenska sjukvården ligger i topp

Ett viktigt samhällsämne som ofta förekommer i politiska debatter och kanske har varit en av de största och viktigaste valfrågorna som togs upp under år 2018 är den svenska sjukvården.

Man talar mycket om långa väntetider, bristande kunskap i primärvården och ett bemötande som inte alltid är uppskattande eller tillfredsställande hos patienten. Detta är något som behövs förbättras den kommande tiden, framförallt i mindre städer. Men trots att vi har dessa brister inom detta område så är vår subventionerade sjukvård något vi kan vara oerhört tacksamma för i detta land. Det är en fråga som ständigt prioriteras och man kan se stora förbättringar inom nästan alla fronter.

Sverige ligger idag på en delad andra plats tillsammans med grannlandet Norge för att vara en av 16 OECD-länder med bäst vård. Dessutom tar även Sverige hem första platsen när det gäller bäst medicinskt resultat. Vilket innebär att vårt land definitivt är ett bättre land att befinna sig i om man prioriterar en bra sjukvård.

Det talas ofta om att väntetiden till sjukvården är alldeles för lång och ändå så är Sverige en av fyra inom denna grupp på 16 OECD-länder som faktiskt har kortast väntetid. Visserligen är detta saker som hela tiden måste förbättras, då det kan gå flera månader innan många människor ens får en remiss skickade till sig för att komma på någon undersökning. Även bemötandet inom vården är något som varit ett stort problem för många, vilket har gjort att färre människor väljer att söka hjälp i tid eftersom de ändå anser att de inte tas på allvar för de besvären som patienten har.

Det finns brister som verkligen behövs förbättras, det råder det inga tvivel om. Men vi är ett land med mycket goda förutsättningar för det och med våra nutida resultat så ser framtidens sjukvård väldigt ljus ut.