Den svenska grönskans hållbarhet

Ett av det viktigaste samhällsämnen som ständigt behöver förbättras är miljön. Miljön är viktig för att vi ens ska kunna ha en planet att leva på och det vore ju jävligt trist om vi faktiskt inte tog hand om den under tiden vi faktiskt har kvar här på jorden. Med glädje kan jag dock meddela att Sverige är ganska bra på just detta.

Vi är försöker förhålla oss mycket till närproducerad mat, ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken framförallt i storstäder, där bilens funktion snarare klassas som något negativt än positivt då man knappt ens kommer fram med den ändå. Vi är måna om att sortera och nästintill alla hyresvärdar skickar ut en årlig påminnelse om gårdens fantastiska grovsorteringsrum och matavfallspåsar. I skolan lär man barnen att inte ta mer än vad man klarar av att äta upp, för mat på tallriken bör aldrig slängas. Vi har även infört mer vegetariska och veganska alternativ i vardagen. Oavsett om det är i hemmet, i skolan eller på restaurangen.

Allt detta påverkar miljön positivt för att den ska kunna vara hållbar och inte tära alldeles för mycket på både våra kroppar och på omgivningen. Men ändå, likt allt annat, så kan man aldrig enbart nöja sig med att det bara fungerar, utan man måste hela tiden sträva efter en förbättring även när det kommer till hur vi ska kunna få en hållbar miljöutveckling utanför Sveriges gränser. För händer ingenting runt om i hela världen, så är nästan vårt engagemang dödsdömt för jorden i slutändan, ändå.

Men att vi är ett land som värnar om naturen, miljön och djuren är något vi ska vara mycket stolta över. Det är ett stort steg på vägen inför en lång process till ett hållbart samhälle som kommer gynna framtidens generationer, så länge vi fortsätter och ger mer för att försöka välja miljösmart.

Och bättre kan vi.